FNs klimarapport

illustration

Rapport fra FNs klimapanel. Beskriver fremgang i forståelsen av de menneskelige og naturlige pådriv i klimaendringer1, observerte klimaendringer, klimaprosesser og årsakstilskrivelse, og estimater av fremskrevede klimaendringer.

Last ned PDF
 
Foto
Video
Quiz